Overzicht tarieven van HAMMOCK

 • € 75,00 per gebruiker per maand

  Overige producten

  • Administratiemodule €50,00
  • Derdengeldrekening, per stuk €10,00
  • Digitaal faxen, per kantoor €25,00
  • Digitaal ondertekenen, per kantoor €20,00
  • Koppeling Kamer van Koophandel, per kantoor €15,00
 • € 500,00 implementatie

  Onderdelen

  • Partijen bepalen
  • Mappenstructuur
  • Installatie lokale software
  • Aanmaken digitaal briefpapier
  • Gebruikers aanmaken
  • Betalingstermijnen
  • Standaardtekst declaraties
  • Begeleidende tekst e-maildeclaratie
  • standaard uurtarief
  • Inrichten ribbon
  • Digitale handtekening
 • € 500,00 migratie

  Overzetten gegevens

  Het overzetten van de gegevens van uw huidige systeem naar HAMMOCK

  • Het overzetten van de gegevens van uw huidige systeem naar HAMMOCK
  • Bedrijven en Contactpersonen
  • Dossiers
  • Documenten

  Dit geldt voor de volgende systemen

  • Basenet
  • KLEOS
  • Advocaat Centraal
  • LegalEagle
 

Voorbeeld berekening

Uitgangspunten:

 • 7 gebruikers (5 advocaten en 2 ondersteuning)
 • Overzetten dossiers vanuit KLEOS

Overige tools:

 • Administratie kantoor
 • Derdengeldrekening
 • Digitaal faxen
 • Koppeling Kamer van Koophandel
 • Digitaal ondertekenen

 

Voorbeeldberekening maandelijkse kosten gebruik HAMMOCK